2020-02-20  Kl 10.45 - 11.10 den 11e mars kan ni komma
                       och lyssna på Jukka Hirvonen från
                       C.N.Rood/ Tektronix. Han kommer att tala om
                       Best Probing Solution. Efter föredraget är det
                       10 min frågestund.


                     


2020-01-16  ElektronikExpo blir första mässan i Sverige
                       att presentera och visa 3D printade
                       detaljer. Läs gärna mera här.


Denna sida håller på att uppdateras!