Seminariesammandrag

  • Kritiska aspekter för att uppnå marknadsledande prestanda på trådlösa IoT-produkter 
  • Cobots, digitala gruvor och smarta städer 
  • Beställarkompetens - Att beställa komplexa saker inom automation och digitalisering 
  • Polarion ALM (Application Lifecycle Management) - Everything you need to accelerate innovation