Seminarieprogram Västerås 2019 kommer inom kort
​​​​​​​

Seminarieprogramet Västerås 2018 se nedan:

​​​​​​​
CN Rood                                   Välkommen att lyssna på Jukka Hirvonen kl. 09.15

Praktiska överväganden för att mäta spänning och ström i kraftomvandlare och/eller drivkretsar implementerade i GaN- och SiC-teknik.
Abstrakt,
Kraftelektronik utvecklas i allt snabbare takt och därmed uppstår också nya möjligheter för tillväxt i t.ex. tillämpningar av Widebandgap halvledare.
Vilka utmaningar ser vi med den nya halvledartekniken?
Vilken teknik lämpar sig bäst för att mäta på Trådlös kraftöverföring?
Vilka utmaningar kommer vi att möta när "parasitic*" blir kritiska vid höga kopplingsfrekvenser?
*Parasitics är oönskade elektriska effekter som inkluderar resistans (R), Kapacitans (C) och induktans (L), orsakade av elektrisk interaktion mellan olika komponenter och layout strukturen i en halvledare.
Tektronix presenterar några olika lösningar för att möjliggöra mätningar på SiC inverters för El-motor drive applikationer, GaN baserade topologier, för laddare monterade på kretskort.​​​​​​​
​​​​​​​
IAR                                        Välkommen att lyssna på David Källberg kl. 10.00

​​​​​​​​​​​​​​Gör din nästa IoT-produkt säker
IoT-produkter är redan smarta och uppkopplade, men i framtiden kommer de också behöva bli betydligt mer säkra än vad de är nu. David Källberg, FAE på IAR Systems, presenterar en ny lösning för att göra datasäkerhet till en del av utvecklingsprocessen och leverera pålitliga produkter som är säkra genom hela sin livslängd. Lösningen möjliggör en smidig överlämning från utveckling till produktion, underlättar implementering av versionshantering och skyddar din IP.

​​​​​​​
ShortLink                                 Välkommen att lyssna på Marcus Movér kl. 10.45

Hur uppnår du marknadsledande prestanda för din trådlösa produkt?
Efterfrågan på trådlös teknologi blir allt starkare och IoT-trenden med uppkopplade sensorer är en starkt bidragande faktor. Fallgroparna i utvecklingen av en nya radioprodukt är dock många och för att uppnå marknadsledande prestanda krävs lång erfarenhet och ett gediget kunnande. ShortLink belyser några viktiga delar i utvecklingen av nya radioprodukter:
- För- och nackdelar med olika radiostandarder kontra propreitära lösningar
- Kritiska aspekter för att nå maximal räckvidd och täckning
- Unika möjligheter med hårdvaruplattform baserad på ASIC

​​​​​​​
MTT Design and Verification               Välkommen att lyssna på Martin Trossing kl.11.30

Termisk simulering i elektronikprojekt
Försenar termiska problem ditt företags produktlanseringar? På senare år har termisk simulering börjat användas för att identifiera problem under utveckling av elektronik. Simulering säkerställer att projektplaner kan hållas, att garantiåtaganden undviks samt att produktens totala kostnad minimeras. Detta föredrag kommer att beskriva hur CFD, metoden för beräkning av luftflöden, värmeledning, och strålning, kan användas inom elektronikkonstruktion. Fördelarna med att simulera tidigt och genom ett helt projekt kommer att behandlas men även hur informationsflödet mellan elektronik och mekanikingenjörer i projektgruppen tas i beaktan.
​​​​​​​
MTEK                                         Välkommen att lyssna på Mattias Andersson kl.13.00

SUCCESS IS NO COINCIDENCE
We offer asset management, technology advisory, industry 4.0 transitioning as well as drone manufacturing, robot collaboration and 3D-printing. Our methodologies are based on Swedish values in terms of quality assurance and performance.
Supported by our collaboration with prominent companies in the field and our experience in Production Engineering, we have the ability to design and deliver creative solutions & to optimize and industrialize products to improve quality at lower cost.
We live by our core values – Humbleness, Competence and Professionalism. And of course: To have fun.
​​​​​​​
Smartare Elektroniksystem              Välkommen att lyssna på Mats Andersson kl. 13.45

Smartare Elektronikhandboken – med fokus på dialogen som rör tillverkningsunderlag. Nu är det releasad.
Effektivare värdekedjor är ett sätt att behålla och stärka konkurrenskraften i Svensk elektronikindustri. Därför har det Vinnovafinasierade projektet Smartare Elektroniksystem för Sverige genomfört ett delprojekt som har resulterat i en Handbok som rör kommunikationen mellan Produktägare, Utvecklare och Tillverkare. Syftet är att öka samverkan mellan dessa funktioner som idag ofta finns i olika bolag, vilket i sin tur förväntas hjälpa till att korta ledtider, höja kvaliteten och därigenom sänka kostnader. Under denna seminariedel får du lite inblick i bakgrund och innehåll i denna Handbok, som finns att ladda ner kostnadsfritt.​​​​​​​​​​​​

AGSTU                                        Välkommen att lyssna på Lennert Lindh kl. 14.30

​​​​​​​Arbete Genom STUdier
AGSTU har som fokus att anordna yrkeskurser inom inbyggda system för att stärka skandinaviska företags konkurrenskraft. Vi har som vision att bli så heltäckande som möjligt, från nybörjare till avancerad nivå.
AGSTU samarbetar med Intel (tidigare Altera)  och är en ”Intel FPGA Technical Training Partner”
AGSTU  arrangerar även en internationell konferens varje år inom FPGA-teknik. Läs mer på konferensens hemsida FPGAworld.
​​​​​​​
Sigholm                                        Välkommen att lyssna på Niklas Sigholm kl. 15.15

​​​​​​​NorthSpawn är det första stora Esport- och programmeringseventet i Västmanland. Över 2 000 spelare förväntas samlas för att tävla och umgås. Framtidens IT-kompetens finns runt E-sport och det är därför viktigt att få spelarna och bolagen att mötas. De unga behöver förstå vikten av att fortsätta utbilda sig och företaget behöver förstå hur kraven från den yngre generationen. Northspawn blir en mötesyta för framtiden. 

Eventet sker på Örjansgränd, 1-4 november 2018 och att man kan finna mer information på www.northspawn.se
​​​​​​​