Seminarieprogram Umeå 2019 kommer inom kort


​​​​​​​
Seminarieprogramet Umeå 2018 se nedan:


Adopticum                              Välkomna att lyssna på Kenth Johansson kl 10:00
Optisk mätteknik är ett område inom vilket utvecklingen går otroligt snabbt. Självkörande bilar är beroende av denna teknik och det går idag göra väldigt mycket med din mobiltelefon som utgångspunkt.
Adopticum kommer att berätta mer om vad som händer inom teknikområdet samt presentera spännande projekt de bedriver.​​​​​​​
Oavsett tillämpningsområde & bransch hjälper vi er med att välja teknisk lösning eller utveckla ett system. Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya & innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige & ge upphov till nya produkter & tjänster. ​​​​

CN Rood                                   Välkommen att lyssna på Jukka Hirvonen kl 10:40
Praktiska överväganden för att mäta spänning och ström i kraftomvandlare och/eller drivkretsar implementerade i GaN- och SiC-teknik.
Abstrakt,
Kraftelektronik utvecklas i allt snabbare takt och därmed uppstår också nya möjligheter för tillväxt i t.ex. tillämpningar av Widebandgap halvledare.
Vilka utmaningar ser vi med den nya halvledartekniken?
Vilken teknik lämpar sig bäst för att mäta på Trådlös kraftöverföring?
Vilka utmaningar kommer vi att möta när "parasitic*" blir kritiska vid höga kopplingsfrekvenser?
*Parasitics är oönskade elektriska effekter som inkluderar resistans (R), Kapacitans (C) och induktans (L), orsakade av elektrisk interaktion mellan olika komponenter och layout strukturen i en halvledare.
Tektronix presenterar några olika lösningar för att möjliggöra mätningar på SiC inverters för El-motor drive applikationer, GaN baserade topologier, för laddare monterade på kretskort.
Smartare Elektroniksystem              Välkommen att lyssna på Mats Andersson kl 11:20
Smartare Elektronikhandboken – med fokus på dialogen som rör tillverkningsunderlag. Nu är det releasad.
Effektivare värdekedjor är ett sätt att behålla och stärka konkurrenskraften i Svensk elektronikindustri. Därför har det Vinnovafinasierade projektet Smartare Elektroniksystem för Sverige genomfört ett delprojekt som har resulterat i en Handbok som rör kommunikationen mellan Produktägare, Utvecklare och Tillverkare. Syftet är att öka samverkan mellan dessa funktioner som idag ofta finns i olika bolag, vilket i sin tur förväntas hjälpa till att korta ledtider, höja kvaliteten och därigenom sänka kostnader. Under denna seminariedel får du lite inblick i bakgrund och innehåll i denna Handbok, som finns att ladda ner kostnadsfritt.​​​​​


MTT Design and Verification               Välkommen att lyssna på Martin Trossing kl 13:00
Termisk simulering i elektronikprojekt
Försenar termiska problem ditt företags produktlanseringar? På senare år har termisk simulering börjat användas för att identifiera problem under utveckling av elektronik. Simulering säkerställer att projektplaner kan hållas, att garantiåtaganden undviks samt att produktens totala kostnad minimeras. Detta föredrag kommer att beskriva hur CFD, metoden för beräkning av luftflöden, värmeledning, och strålning, kan användas inom elektronikkonstruktion. Fördelarna med att simulera tidigt och genom ett helt projekt kommer att behandlas men även hur informationsflödet mellan elektronik och mekanikingenjörer i projektgruppen tas i beaktan.

​​​​​​​


MTEK                                         Välkommen att lyssna på Mattias Andersson kl 13:40
SUCCESS IS NO COINCIDENCE
We offer asset management, technology advisory, industry 4.0 transitioning as well as drone manufacturing, robot collaboration and 3D-printing. Our methodologies are based on Swedish values in terms of quality assurance and performance.
Supported by our collaboration with prominent companies in the field and our experience in Production Engineering, we have the ability to design and deliver creative solutions & to optimize and industrialize products to improve quality at lower cost.
We live by our core values – Humbleness, Competence and Professionalism. And of course: To have fun.

​​​​​​​