Seminarieprogram Umeå 2018


CN Rood

Praktiska överväganden för att mäta spänning och ström i kraftomvandlare och/eller drivkretsar implementerade i GaN- och SiC-teknik.

Abstrakt,
Kraftelektronik utvecklas i allt snabbare takt och därmed uppstår också nya möjligheter för tillväxt i t.ex. tillämpningar av Widebandgap halvledare.
Vilka utmaningar ser vi med den nya halvledartekniken?
Vilken teknik lämpar sig bäst för att mäta på Trådlös kraftöverföring?
Vilka utmaningar kommer vi att möta när "parasitic*" blir kritiska vid höga kopplingsfrekvenser?
*Parasitics är oönskade elektriska effekter som inkluderar resistans (R), Kapacitans (C) och induktans (L), orsakade av elektrisk interaktion mellan olika komponenter och layout strukturen i en halvledare.
Tektronix presenterar några olika lösningar för att möjliggöra mätningar på SiC inverters för El-motor drive applikationer, GaN baserade topologier, för laddare monterade på kretskort.
MTEK
SUCCESS IS NO COINCIDENCE

We offer asset management, technology advisory, industry 4.0 transitioning as well as drone manufacturing, robot collaboration and 3D-printing. Our methodologies are based on Swedish values in terms of quality assurance and performance.
Supported by our collaboration with prominent companies in the field and our experience in Production Engineering, we have the ability to design and deliver creative solutions & to optimize and industrialize products to improve quality at lower cost.
We live by our core values – Humbleness, Competence and Professionalism. And of course: To have fun.

​​​​​​​


MTT Design and Verification
Termisk simulering i elektronikprojekt
Försenar termiska problem ditt företags produktlanseringar? På senare år har termisk simulering börjat användas för att identifiera problem under utveckling av elektronik. Simulering säkerställer att projektplaner kan hållas, att garantiåtaganden undviks samt att produktens totala kostnad minimeras. Detta föredrag kommer att beskriva hur CFD, metoden för beräkning av luftflöden, värmeledning, och strålning, kan användas inom elektronikkonstruktion. Fördelarna med att simulera tidigt och genom ett helt projekt kommer att behandlas men även hur informationsflödet mellan elektronik och mekanikingenjörer i projektgruppen tas i beaktan.


​​​​​​​