Logotype

Senaste nyheterna:
Tack för i år! (2017-05-19) »
I morgon är det dags! (2017-05-17) »

ElektronikEXPO samarbetar med:


Seminarieprogram 2017:

ElektronikEXPO är över för den här gången. Vi och våra föreläsare vill tacka för ert intresse, våra populära seminarier återkommer naturligtvis i maj 2018 med samma upplägg men med nya aktuella ämnen.

Har du några önskemål om ämnen eller föreläsare i framtiden tar vi gärna emot dom, seminarierna är ju till för dig.

Missade ni årets seminarier eller vill friska upp minnet så finns programmet kvar i några månader nedan. Vill ni skriva ut de så kan ni ladda det som PDF här:

Kontakta oss gärna och dela era tankar och idéer. Skicka oss ett mail på: info@elektronikexpo.se

 

     - Beyond Words.
     
       
Bryt ordens tyranni på ditt företag. Visualisera!

           Föreläsare: Johan Lundell, VD NODD AB

 
Vad väljer du helst?
  • Långa vägbeskrivningar med ord – eller en karta?
  • Ett ordrikt manus över något du ska bygga – eller en ritning?
  • Långa dokument med en projektbeskrivning – eller en stor, visualiserad process?
Varje process som du någonsin ska utveckla – om den baseras på ord – kräver att du läser orden och kommer ihåg dem. Så är det aldrig med en ritning, en karta eller en potent visualisering. Där kan du och din arbetsgrupp sätta igång omedelbart, utan att behöva läsa allt.

Ord kväver kunskap. Kunskap är inte ord och beskrivs sällan bra med ord.

Ta chansen att lyssna på TEDx-talaren och den Guldstänksnominerade grundaren av Nodd AB, Johan Lundell, som hjälper branschorganisationer, företag som Forsmarks Kraftgrupp och universitet med vad LEGO och IKEA gjort; att minimera ord och fotografier för att istället beskriva komplexa processer med figurer, som aldrig behöver översättas.

    - Smartare tillverkningsunderlag.

          En vägledning till stärkt konkurrenskraft.

                                                                        Föreläsare: Mats Andersson

När allt fler produkter ska fyllas med elektronik står vårt samhälle inför många nya utmaningar. En av dem som allt mer påverkar elektronikindustrin idag är att produktägaren, utvecklaren och tillverkaren väldigt ofta tillhör tre olika företag eller organisationer med stora skillnader med interna processer och arbetssätt. Kompetensen och kunskapen skiljer sig åt och man ”pratar” inte samma språk.

Traditionellt har detta inte varit ett större bekymmer, när man stött på problem fanns ofta personen och därmed även svaret i ”rummet bredvid” Idag är utmaningen att få kommunikationen mellan alla dessa tre olika parter att bli så korrekt och tidseffektiv som möjligt för att Svensk elektronikindustri ska vara fortsatt konkurrenskraftig.

Smartare Elektroniksystem har för att överbrygga detta startat ett projekt där det tas fram en handbok som stödr framtagning av elektronikhårdvara. Med hjälp av checklistor, tips och mallar är tanken att beställningen från svenska leverantörer ska leda till leveranser med önskad funktionalitet, god kvalitet och till rätt pris på kortare tid.

     - Rigorous Simulation.

          Where the future of Simulation and Verification meets.

          Föreläsare: Dr. Maben Rabi, Halmstad University.

Leading the innovation of next-generation products such as self-driving cars and other smart city technologies requires next-generation design tools. Today, the workhorse of design tools is simulation – and rightly so: It enables rapid design space exploration beyond the reach of both analytical tools and physical experimentation. But despite its great practical utility there is always a nagging question about the results:

   “Do they really mean anything?”

In this talk we show how both correctness and the treatment of uncertainty are the key factors underlying this critical question. We then turn to show how future design tools build on new theoretical foundations have the potential both to overcome this obstacle and to provide significantly more information (and guarantees) that what is possible with today’s simulation technology.

Biography: Walid Taha is a Professor of Computer Science at Halmstad University and a Research Professor at the University of Houston. He has held academic positions at Chalmers, Yale, and Rice University, and short-term positions at ABB, Schlumberger, and Lucent Bell Labs. He is a founding chair of the ACM GPCE conference and the IFIP WG on Program Generation (2.11). Taha is a recipient of an NSF CAREER Award. His research interests include software engineering, programming language semantics, modeling and simulation, and cyber-physical systems.
 

      - Möjligheter med nya USB-C.

            Användningsområden för den senaste USB standarden, 3,1 Type-C.

            Föreläsare: Olof Ermis, CEO Ochno AB


Den nya USB standarden 3.1 och Type-C kontakten utgör en radikal uppgradering från tidigare USB revisioner. Den är gjord för att ersätta alla andra kablar runt datorer och mobiler och klarar av upp 100W elleverans, video i upp till 8Ks upplösning, vanlig USB 3.0 och allt detta samtidigt.

Framförallt möjligheten att stödja spänningar mellan 5V och 20V, upp till 5A samtidigt som det finns en mängd olika kommunikationsmöjligheter gör den väldigt intressant att använda även i mer industriella och IoT tillämpningar där man vill konsolidera och förenkla kablering samt strömförsörjning. Detta seminarie beskriver de viktigaste tekniska delarna av standarden samt några exempel på intressanta applikationer som detta möjliggör bortom de initiala som är ute på marknaden nu.

     - Stadens kontrollrum.

          En del av Mälarenergis strategiska utvecklingsarbete.

 

Stadens Kontrollrum ska bidra till en mer resilient och attraktiv region att leva och verka i. En plats där infraservicen fungerar även under svåra förhållanden. Vi ska bygga en gemensam plattform där samhällets intressenter och verksamheter kan dela information samt ge beslutsstöd i kriser och vid störningar. Resultatet blir effektiva och samordnade insatser utifrån en samlad och gemensam nulägesbild.

Startskottet för Mälarenergis strategiska utvecklingsarbete gick hösten 2013. Då initierade Mälarenergis ledning en omfattande omvärldsanalys för att se hur företaget skulle kunna möta och rusta sig för de nya krav och förväntningar som framtidens samhälle kommer att ställa. Resultatet blev ett strategiskt utvecklingsarbete som handlar om att förflytta företaget från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag inom energi-, vatten, och bredbandslösningar. Mälarenergi ska utveckla och erbjuda en större bredd av nya, hållbara tjänster och produkter till privatpersoner, organisationer, företag och samhällsnyttan. Stadens kontrollrum är ett av de nya erbjudandena.

Se även filmen om Stadens kontrollrum

      - IoT, mixed signal Design.

           Addressing The Challenges of Mixed-Signal IoT Designs with Tanner.

           Föreläsare: Yehoshua Shoshan, InnoFour BV


Designing a Thing for IoT requires the knowledge of getting, securing, processing and delivering the signal from the Thing to the internet as well as getting instructions from the internet and preforming them.
 
In this presentation we will give overview of two Things and the flow to design them.

     - Manufacturing Intelligence.

          Ta kontroll över företagets processer och upptäck nya samband.

          Föreläsare: Stephan Pettersson, Acando

Tillverkningsindustrin står inför stora förändringar, där inte minst digitaliseringen hamnar alltmer i topp på prioriteringslistorna. Digitala system ger tillverkningsindustrin möjligheten att samla in, processa samt analysera datamängder om leverantörer, processer inom produktion och kunder.
 
Demonstrationen vill visa hur den tillverkande industrin kan öka sin förståelse kring ens tillverkande processer. Med beprövade Business Intelligence verktyg kan man möjliggöra en bättre analytisk förmåga, vilket leder till bättre insikt samt beslutsunderlag i en alltmer komplex vardag.
 
Fokus i denna presentation är den holistiska vyn över alla berörda processer, som är starkt förankrade med själva tillverkningen; t.ex. inköp och distribution/sälj.

      - SynerLeap - Slagkraft via nya bolag.

            Startupföretag flyttar in i hjärtat av ABB:s forskningscenter.

            Föreläsare: Peter Löfgren, VD SynerLeap.

Synerleap förkortar innovationscyklerna för alla fantastiska innovationer från nya bolag. Synerleap erbjuder de nya bolagen tillgång till ett fungerande ekosystem inom industrin.

I en modern och flexibel miljö, nära både expertis och avancerade labbmiljöer, möts två vitt skilda företagskulturer: startupföretagets och det gamla storföretagets. Tillsammans ska de utveckla framtidens robotik, energi och automation.

Med SynerLeap ska Västerås och Västmanland bli en ännu attraktivare region, och att målet är att fler ska förstå vilka möjligheter som finns för industrin här.

 

Vad har media skrivit om ElektronikEXPO?

 

Mediapartner:

 
Kontakta oss:DELTA

Café Bar

Orbit One

Tebex Cable Assemblies AB

Treston Group AB

Data Respons AB

GATEline AB

Proxitron AB

Orcam Systems AB

Combinova AB

 

ElektronikEXPO • info@elektronikexpo.se • 021-448 50 60 Sitemap |  RSS