För besökare Västerås

2019 kommer vi till Västerås onsdagen den 22 maj kl 9-16
​​​​​​​i Aros Congress Center

Om Västerås

​​​​​​​Om Västerås och Aros Congress Center
Västerås ligger centralt i Sverige, med ett avstånd på cirka 10 mil till Stockholm, 8 mil till Uppsala, 10 mil till Örebro och 37 mil till Göteborg. Det gör att Västerås blir lättillgängligt med såväl tåg som bil. Aros Congress Center ligger i sin tur centralt i Västerås, med närhet till hotell och Centralstation.

 Utställare på ElektronikEXPO 2019 

AGSTU AB

Arbete Genom STUdier
AGSTU har som fokus att anordna yrkeskurser inom inbyggda system för att stärka skandinaviska företags konkurrenskraft. Vi har som vision att bli så heltäckande som möjligt, från nybörjare till avancerad nivå.
​​​​​​​
AGSTU samarbetar med Intel (tidigare Altera)  och är en ”Intel FPGA Technical Training Partner”
AGSTU  arrangerar även en internationell konferens varje år inom FPGA-teknik. Läs mer på konferensens hemsida FPGAworld.
Monter 5

Motion Control är i år EXPOts Huvudsponsor

Motion Control utvecklar och konstruerar elektronik och datorprogram inom arbetsområdena:
- Inbyggda system
- Industri- och kraftelektronik
- Sensorer och sensorsystem
- Trådlös kommunikation
​​​​​​​
Vi är ett kunskapsintensivt teknikföretag med både tjänster och egna produkter. Vi kan även hjälpa till med komponentutredningar och inköp.
Monter 36-37
​​​​​​​

Innofour

​​​​​​​Our mission is to provide tools, technology and methodologies in the area of Electronic & Mechanical design, with the goal to innovate, shorten the development cycle and to be more predictable. In our portfolio we offer best in class products and solutions to prevail over the design challenges which are faced by the engineers today, such as reduce time to market, increase productivity and produce more competitive products.
Monter 3

ShortLink

​​​​​​​​​​​​​​ShortLink är ett kompetenscenter med fokus på utveckling av strömsnål elektronik för trådlös kommunikation och portabla produkter. På uppdrag av våra kunder, och med över 20 års erfarenhet, tar vi fram de mest optimala lösningarna för varje enskilt uppdrag. 
Monter 1

Toshiba Leading Innovation

​​​​​​​Toshiba Corporation som etablerades 1875 och är ett av världens största företag med en mångfald av produkter och lösningar, från vitvaror till avancerade industriella system. Koncernen sysselsätter närmare 200 000 anställda och har 580 dotterbolag. 
Monter 12

SweTouch​​​​​​​

Swetouch tar fram kundanpassade lösningar som en del av våra kunders produkter. Våra kunder återfinns inom de flesta branscher – industri, fordon, medicin och konsument. Större delen av våra produkter är till för att kommunicera med en maskin. HMI, Human-Machine interface.
I de kundanpassningar vi tar fram förekommer ofta flera olika tekniker. Men ofta består en produkt av membrantangentbord, silikonknappar och olika typer av pekskärmar. I många fall ska lösningen kapslas in eller monteras på någon form av bärare tillsammans med en display och kablage.
Monter 11

C:N ROOD BV

Dependable. 
Reliable. 
Knowledge Partner.
Since the day we were founded in 1938 CN Rood has been on the cutting edge of technology. Enabling us to help you solve the challenges you encounter using the latest technological developments and insights. Read up on our background and customer testimonials.
Monter 10

data:respons

​​​​​​​Our business
Data Respons is a publically listed technology company delivering R&D engineering services, software and hardware development, smarter embedded and IoT solutions.
Our more than 1,000 specialists across Nordics and Germany are developing innovative products and services solving complex technology challenges for our customers.
We have a lifetime perspective on our relationships and work closely with customers – from idea to implementation. Customers are benefitting from our multi-disciplinary engineering competence and industry know-how developed over the last 30+ years. We develop everything from sensor level to the mobile app, making us a good partner for our customer’s digital transition.

Monter 9

Würt

Wurth Elektronik är en utav de ledande tillverkarna utav elektronik och elektromekaniska komponenter i Europa. I produktsortimentet finns bl.a. EMC komponenter, Kondensatorer, Induktorer, Power modules, Lysdioder, Kontaktdon för både kablage och kretskort, Switchar och Red Cube med press-fit technologi. 
Våra tekniskt kunniga säljare hjälper gärna till med design-in frågor och gratisprover såväl som volymleveranser skickas direkt ifrån våra lager i Europa, Asien och Amerika

​​​​​​​

Monter 8

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet.
Sverige ett industriland i världsklass. En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt fler samman­hang och utgör en allt större och viktigare andel i de pro­dukter och produktionssystem som finns och utvecklas inom olika branscher. Därmed ökar marknaden.

​​​​​​​

Monter 7

Analogik Teknik

Analogik Teknik startade i Göteborg 1991 och jobbade med utveckling av optiska och magnetiska sensorer och system under de första åren. Idag har vi två inriktningar där den första är konsultation där vi jobbar med högspännings- och högströmsprovning inklusive mätteknik. Här ingår både förstörande prov under utvecklingsfas och prov med kund.
Den andra är utveckling och tillverkning av sensorer och mätenheter. Vi arbetar med tidiga idéer via konstruktion och labbutveckling till CAD av kretskort och montage av kompletta enheter.
 
Våra nyckelområden är:
Elektronik
Mätteknik
Provning
Optronik
Mekanik
Analys


​​​​​​​

Monter 17

Enics

Strategy
Enics is the partner of choice for professional electronics in the fields of energy, industrial automation, transportation, building automation and instrumentation.

As one of the largest electronics manufacturing services (EMS) providers in the world, we help industrial companies optimize their value chains and improve their competitiveness through increased productivity and product reliability as well as decreased time-to-money and total cost of ownership. Enics provides end-to-end EMS services ranging from engineering, full-scale manufacturing and after sales services to sourcing & supply chain management. Our world-class offering includes fast prototyping, new product introduction (NPI), cost reduction services, test system development, printed circuit board (PCB) assembly, box build, system assembly, as well as repair and maintenance.


​​​​​​​

Monter 4

Automation Region

Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Automation Region, en ideell förening/ett företagskluster och en centrumbildning vid Mälardalens högskola, knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​

Presentationplats

Westcomp

Vi säkrar din komponenttillgångTack vare vår affärsmodell är vi fria att köpa komponenterna från vilken producent som helst. Det betyder att vi kan erbjuda ett obegränsat sortiment av elektronikkomponenter från tillverkare över hela världen.
​​​​​​​Genom att fokusera på rätt tid, rätt kostnad och rätt kvalitet säkerställer vi dina krav på leveranser.
Ta del av vår framgångsrika affärsmodell som tryggar din produktion utan merkostnad!


​​​​​​​

Monter 2

Delta 

DELTA – a part of FORCE Technology är ett ackrediterat test och rådgivningsföretag som har hjälpt kunder med EMC-test och rådgivning sedan 1941.
I Sverige har vi verkat sedan 1999 då vi förvärvade ABB EMC test center i Västerås, och bildade DELTA Development technology AB.
DELTA – a part of FORCE Technology is an independent hi-tech company. We make knowledge available for everyone and help the society and industry with the latest technological development. As our customers’ strategic partner, we ensure optimal usage of advanced technology. We develop, test, certify and advise our customers in every phase of their product development, before the product is launched on the market.
​​​​​​​DELTA har EMC-testlaboratorier på tre platser:
Västerås, Sverige
Aarhus på Jylland, Danmark
Hørsholm norr om Köpenhamn, Danmark
Förutom test i våra EMC-laboratorier, utför vi även tester på produkter och anläggningar i dess befintliga miljö. Dessa tester kallas INSITU testning.


​​​​​​​

Monter 18

Nohau 

Nohau Solutions AB was founded in Sweden 1981, and has been supplying professional development solutions to Europe’s embedded industry ever since.

​​​​​​​COMPLETE SOLUTIONS
Nohau has helped over 2000 organizations find a solution that reduces the costs and increases the quality in software development and testing. It could be a new tailored solution for the full development cycle from specification to test, or a specific solution that complements their existing environment.
​​​​​​​
Much of our customers focus is on not only the functionality of their products, but also on the quality, safety and security of them. This is our area of expertise


​​​​​​​

Monter 22

Eskilstuna Elektronikpartner

​​​​​​​EEPAB (Eskilstuna ElektronikPartner) erbjuder ett affärsmässigt och personligt partnerskap för dig som vill ta ditt företags elektronik till nästa nivå. Genom effektiva och innovativa arbetsmetoder skapar vi största möjliga kundnytta utifrån varje företags unika förutsättningar och utmaningar.
Oavsett om du behöver utveckla ett smartare och mer robust kretskort, eller säkerställa högre kvalitet i tillverkningen av en befintlig produkt, så kan vi leverera utifrån dina specifika behov och krav.
Om du har ambitionen, så har vi kapaciteten. Välkommen till oss med ditt nästa projekt.


​​​​​​​

Monter 46

HMS Networks 

​​​​​​​“HMS Networks is the leading independent supplier of solutions for industrial communication and the Industrial Internet of Things, IIoT.
At HMS, we believe that connecting matters, in everything from making devices, machines and systems talk, to engaging actively with our customers. 
Our state-of-the-art technology connects millions of industrial devices all over the world - in automation systems as well as in innovative IIoT applications.
HMS stands for Hardware Meets Software™ .”


​​​​​​​

Monter 33

Phoenix Contact

Being innovative – this does not just apply to our products. We also work together with you to break new ground. Personal and customer-specific, from an individual product right up to a complete solution. Wherever you are in the world.
Solutions for the future
 
Together with customers and partners, we design solutions for the future using trend-setting connection and automation technology. Wherever they are needed – for example, in transportation infrastructure, electromobility, for clean water, regenerative energies and intelligent supply networks, or energy-efficient machine building and systems manufacturing.
We face up to technological developments and the associated changes in society. With almost 100 years of experience in the fields of machine building and automation, we are working on tomorrow's intelligent production today.


​​​​​​​

Monter 13

Control Consultants Karlskoga

Reglerteknik, servoteknik, programvara, hydraulik, styrsystem
Vi åtar oss tekniska uppdrag såsom utredningar, problemlösning, nyutveckling eller omkonstruktion.
 
Vi har kompetens inom följande områden
Reglerteknik
Mätteknik
Programvaruutveckling
Elteknik
Hydraulik
Mekanik
vilken kan anses vara en bred kompetens. Men.....
 
det som gör oss unika är att vi har kunnandet kring samspelet mellan dessa områden och deras komponenters egenskaper.


​​​​​​​

Presentationsplats

Analog Devices

​​​​​​​Analog Devices (NASDAQ: ADI) is a world leader in the design, manufacture, and marketing of a broad portfolio of high performance analog, mixed-signal, and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment. Since our inception in 1965, we have focused on solving the engineering challenges associated with signal processing in electronic equipment. Used by over 100,000 customers worldwide, our signal processing products play a fundamental role in converting, conditioning, and processing real-world phenomena such as temperature, pressure, sound, light, speed, and motion into electrical signals to be used in a wide array of electronic devices. We focus on key strategic markets where our signal processing technology is often a critical differentiator in our customers' products, namely the industrial, automotive, communications, and consumer markets.​​​​​​​

Monter 16

Bäckfallet Elektronik

​​​​​​​Elektronikmontering
Bäckfallet Elektronik AB det lilla företaget med de stora möjligheterna som specialiserat sig på att tillverka 
snabba prototypserier samt små till medelstora serier med kort leveranstid.
 Vi har mångårig kunskap om inköp, produktion och konstruktion vilket gör oss kostnadseffektiva. Vi levererar idag prototyper och mindre serier till företag som ABB & Sandvik.
​​​​​​​​​​​​​​

Presentationsplats

Elektronik Mekanik

​​​​​​​Elektronik Mekanik ska vara en fullvärdig aktör inom elektronikproduktion, att med ständig dialog utveckla våra kunder och deras produkter genom vårt kunnande inom området.
Vår roll är att:
agera bollplank för att testa idéer 0ch hjälpa till med att göra bra komponentval
snabbt skapa prototyper när så önskas
vara en komplett produktionspartner men även vara duktiga på eftermarknad och service av befintliga system med högsta kvalitet rakt igenom alla led.
Vår vision
Elektronik Mekanik ska vara en självklar samarbetspartner vid all form av elektronikproduktion, i såväl små som stora serier.
Vi avser att växa i vår egen takt och bli större när tiden är rätt. Stora investeringar har gjorts och görs fortlöpande i lokalernas miljö och maskinpark för att säkerställa en jämn och hög kvalitet i tillverkningsprocessen.
​​​​​​​​​​​​​​

Monter 14

Addiva Elektronik

En investering i kvalité och säkerhet
Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen som erbjuder ditt företag utveckling, produktion och förvaltning av digitala lösningar från sensorer till molntjänster. Addiva Elektronik erbjuder specialistkompetens inom elektronikkonstruktion och programmering av inbyggda system. Vi levererar anpassad konceptutveckling efter ditt företags specifika krav och önskemål.
NÄRHET TILL UTVECKLING OCH PRODUKTION
Genom vår nära sammarbete med de övriga bolagen inom gruppen kan vi tillsammans erbjuda en trygg utveckling från koncept fram till serieproduktion för att sedan ta ett förvaltningsansvar under produktens livslängd. 
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

Monter 15